Общи условия

0 от 5 / 0 гласа

Профи Макс БГ не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
Профи Макс БГ е доставчик на стоки за професионална употреба. Със закупуването на такива стоки, клиентът декларира, че е обучен професионалист или се обучава при квалифициран инструктор за работа със съответните стоки.
Профи Макс БГ не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.
Гаранция на стоката
Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.
С всяка доставка на артикули, подлежащи на гаранционно обслужване, Профи Макс БГ издава и предоставя на клиента гаранционна карта с попълнени данни за артикула, гаранционните срокове и условия.
Профи Макс БГ отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
Търговска гаранция е всяко задължение, поето от Профи Макс БГ към потребителя в допълнение към неговото задължение по настоящите Общи условия да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи артикула, или да предостави друг вид обслужване, свързано с артикула, когато той не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на артикула с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случаите, когато:
гаранционната карта е повредена или изгубена;
е налие доказан опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Профи Макс БГ лице или сервизен център;
са на лице повреди, причинени от неправилна експлоатация; В такива случаи Профи Макс БГ може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
е нарушена физическата цялост на продукта; В такива случаи Профи Макс БГ може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; В такива случаи Профи Макс БГ може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
Цени
Всички продукти в настоящия сайт са с посочени цени в Български лева и с включен 20% Данък Добавена Стойност (ДДС).
Плащанията в брой се извършват:
с наложен платеж при получаване на праткатката
Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях.
Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.
Отстъпки и специални оферти
Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
Профи Макс БГ може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн заявка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на заявката и уточнени след обаждане от оператор на фирмата.